Kvalitní dům

   spokojený život

 

 


 

 Vyberte si zděný dům, nebo dřevostavbu...

     

 

 

Hrubá stavba či její části (např. základy, přípojky, hrubé terénní práce)
 

Jste schopni dokončit stavbu vlastními silami, ale výstavba hrubé stavby je pro Vás časově či fyzicky náročná? Nechte to na nás...


Nabízíme Vám provedení základové desky, stěn, stropů a střech. Tuto volbu volí klienti, kteří si chtějí výstavbu realizovat sami či svépomocí, avšak výstavba hrubé stavby je pro ně náročná. Naši zaměstnanci jsou zkušení a vyškolení. Zhotovení hrubé stavby je velmi důležité z hlediska správného provádění nosných a výplňových konstrukcí.


Základové konstrukce - jsme schopni zhotovit plošné založení na základové pasy či desku vč. kompletních rozvodů sítí ,  spolupracujeme i se specialisty na hlubinné založení

Řešení přípojek – realizujeme přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny. Kde jsme schopni rovněž zajistit potřebná povolení a zábory pro samotnou realizaci tak protokoly včetně zaměření pro předání jednotlivým správcům vedení.   

Stěny - nejčastěji používaným materiálem je pro nás vápenopískové zdivo, provádíme jak ruční zdění tak hlavně stojní zdění vlastním jeřábem z velkého formátu vápenopískových bloků, které vede k rychlejší výstavbě domu. Rovněž provádíme výstavby i z ostatních materiálu( pórobetonové tvárnic, pálených cihel, betonových skořepin a i dřevostaveb).

Stropní konstrukce - ať už máte navržený prefamonolitcký či čistě monolitický strop, nechte ho na nás, používáme vlastní bednění a podepření 

Střecha - jsme schopni vlastními silami zhotovit plochou či šikmou střechu vč. zateplení, u dodávky krovů spolupracujeme s ověřenými a vyzkoušenými dodavateli 
 

Partneři Logo Nilan Logo CPD Logo Kalksandstein