Kvalitní dům

   spokojený život

 

 


 

 Vyberte si zděný dům, nebo dřevostavbu...

     

 

 

Подробнее на сайте: http://mellmo.ruhttp://grand-medicine.ru http://more-health.ru
http://firstmedicine.ru
http://grand-business.ruhttp://pilot-in2it.ruhttp://begin-travel.ruhttp://free-medicine.ruhttp://medicine-plus.ru
http://german-medicine.ru
http://live-medicine.ru http://free-health.ruhttp://rich-health.ruhttp://israeli-medicine.ruhttp://natural-treatment.ru

Nízkoenergetické a pasivní zděné domy

1. Skladba konstrukce obvodového pláště:

                                        - vnější silikonová omítka
                                        - výztužná síť ze skelné tkaniny
                                        - armovací vrstva
                                        - tepelná izolace polystyren tl. 250-350mm
                                        - lepící stěrková hmota celoplošně
                                        - nosná konstrukce – Zapf Daigfuss KS tl. 150-175mm
                                        - vnitřní štuková omítka

                      Součinitel prostupu tepla konstrukce   U = 0.122 - 0,088 W/m2K

2. Skladba konstrukce příček:

                                  

                                        - vnitřní štuková omítka
                                        - nosná konstrukce – Zapf Daigfuss KS tl. 115-150-175mm
                                        - vnitřní štuková omítka

3. Skladba konstrukce podlahy:

                                                               -  nášlapná vrstva s příslušným podkladem do 250-350,-/m2
                                                               -  betonová mazanina tl. 60mm
                                                               -  PE folie – separační vrstva
                                                               -  tepelná izolace podlahový polystyren tl. 250mm – (ve 2/3 vrstvách)

                                                               Součinitel prostupu tepla konstrukce   U = 0.142 W/m2K
 
V ceně není zahrnuta cena základů (dle geologických podmínek a sklonu pozemku), řešení hydroizolační a radonové izolace (dle typu a způsobu založení a radonového průzkumu), zateplení soklu, řešení dřenáží a okapový chodníček kolem objektu.


4. Skladba konstrukce stropu mezi přízemím a podkrovím:

                                                                -  nášlapná vrstva s příslušným podkladem do 250-350,-/m2
                                                                -  betonová mazanina tl. 60mm
                                                                -  PE folie – separační vrstva
                                                                -  kročejová izolace tl. 30mm
                                                                -  železobetonová prefamonolitická stropní konstrukce tl. 250mm
                                                                -  výztužná síť ze skelné tkaniny
                                                                -  armovací vrstva
                                                                -  vnitřní štuková omítka

5. Skladba konstrukce střešního pláště:


a) Dvouplášťová skladba střechy (betonová krytina)
                                                                - střešní betonová krytina
                                                                - střešní latě 40/60mm                                                  
                                                                - kontralatě 40/60mm                                           
                                                                - pojistná hydroizolační fólie (difúzně propustná)
                                                                - konstrukce krovu – příhradový vazník
                                                                - tepelná minerální izolace min. tl. 500mm
                                                                - deska OSB 3, 4 PD, tl. 18mm                                    
                                                                - sádrokartonový podhled

                                                                 Součinitel prostupu tepla konstrukce   U = 0.102 W/m2K

b) Dvouplášťová skladba střechy (střešní měkčené PVC)
                                                                - střešní měkčené PVC s příslušným podkladem
                                                                - záklop tl. 22mm                                                             
                                                                - provětrávaná mezera dle sklonu                           
                                                                - pojistná hydroizolační fólie (difúzně propustná)
                                                                - konstrukce krovu – příhradový vazník
                                                                - tepelná minerální izolace min. tl. 500mm
                                                                - deska OSB 3, 4 PD, tl. 18mm                                    
                                                                - sádrokartonový podhled

                                                                Součinitel prostupu tepla konstrukce   U = 0.102 W/m2K

c) Jednoplášťová skladba střechy
                                                                - kamenivo frakce 16/32 s příslušným podkladem
                                                                - střešní měkčené PVC s příslušným podkladem
                                                                - střešní polystyren min. tl. 500mm
                                                                - asfaltový pás s asfaltovou penetrační emulzí
                                                                - železobetonová prefamonolitická stropní konstrukce tl. 250mm
                                                                - výztužná síť ze skelné tkaniny
                                                                - armovací vrstva
                                                                - vnitřní štuková omítka

                                                                Součinitel prostupu tepla konstrukce   U = 0.069 W/m2K

Partneři Logo Nilan Logo CPD Logo Kalksandstein